VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE TIP D

Cetăţenii Republicii Moldova au nevoie de viză pentru a călători în Republica Letonia.

În cazul solicitării vizei de tip D, se va depune setul de acte necesare în funcţie de scopul călătoriei la Ambasada Republicii Letonia în Ucraina  fără o  programare prealabilă.

Solicitantul se va prezenta cu Formularul de cerere şi restul actelor necesare în zilele de luni, miercuri şi joi, între orele 09.30-12.30.

Documente necesare: 

-Paşaport, valabil cel puţin încă 3 luni de la data expirării vizei, cu minim 3 pagini libere. Data emiterii paşaportului nu trebuie să depăşească 10 ani.

-Paşapoartele vechi şi copii după alte vize Schengen (precum şi după cele de Marea Britanie/SUA etc)

-Copie după pagina cu datele de identificare din paşaport

-1 fotografie color tip paşaport

-Permis de şedere valabil pentru România sau Republica Moldova

- Asigurare de sănătate şi accident, valabilă pentru statele Schengen, care să includă numele asiguratului şi suma asigurată (minim 30 000 €) (exclusiv de la ASITO, DONARIS GROUP sau DELTA)

-Adeverinţă de la locul de muncă din partea angajatorului în limba germană, engleză sau română (sau insoţită de traducere), în care se menţionează salariul, durata contractului (deteminată/nedeterminată) şi perioada concediului

-Certificat de profesii libere

-Carnet/Legitimaţie de student şi adeverinţă din partea facultăţii referitoare la stadiul studiilor

-Dovada mijloacelor financiare proprii (extras de cont în original, cu ştampila şi semnătura băncii), care să acopere toate cheltuielile

-Pentru persoanele insoţitoare: dovada necesităţii de a insoţi. In cazul unei relaţii de rudenie se vor prezenta acte doveditoare (certificate de naştere, căsătorie etc.)

-De asemenea trebuie prezentatăşi dovada mijlocului de transport in original şi o copie xerox în afara actelor anexate.

-Rezervare de bilet tur-retur. Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.

Ambasada işi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cazul în care acestea sunt necesare pentru luarea unei decizii finale.

Altele

TAXA: 43 LVL;  60 LVL

Unde ne adresăm: 

Ambasada Republicii Letonia în Ucraina

Ambasada Republicii Letonia în Ucraina 

Consulatul Letoniei la Kiev

Adresa:str. Ianvarskoe 6B, Kiev 01901

Tel:(+38 044) 490-70-30; (+38 044) 490-70-30;

Fax:(+38 044) 490-70-35

E-mail:embassy.ukraine@mfa.gov.lv

Website:www.mfa.gov.lv

Nu sunt voturi încă
0
Nu sunt voturi încă