VIZE SCHENGEN GRATUITE. REGĂSEȘTE-TE ÎN LISTA PERSOANELOR SCUTITE DE TAXĂ

17.04.2013
Foto: e-pilote.fr

Conform Acordului semnat între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor pentru următoarele categorii de persoane, cetățeni ai Republicii Moldova, sînt scutite de plata taxelor pentru procesarea cererilor de viză:
1. Rudele apropiate ‒ soţ/soţie, copii (inclusiv copii adoptaţi), părinţi (inclusiv tutori), bunici şi nepoţi ‒ care vizitează cetăţenii Republicii Moldova, care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre.
2. Elevi, studenţi ai instituţiilor universitare şi postuniversitare şi profesorii însoţitori, care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum şi alte activităţi educaţionale conexe;
3. Persoane cu handicap şi persoanele, care le însoţesc, dacă este cazul. Pentru obţinerea gratuită a vizelor, atît persoanele cu handicap, cît şi persoanele, care le însoţesc, urmează să prezinte dovezi, care demonstrează această capacitate;
4. Persoanele, care au prezentat documentele, care dovedesc necesitatea călătoriei în scopuri umanitare, inclusiv pentru urmarea unui tratament medical urgent, dar şi în calitate de persoană însoţitoare, sau persoana, care participă la funeraliile unei rude apropiate, sau vizitează o rudă apropiată, care este grav bolnavă;
5. Participanţii la evenimentele sportive internaţionale şi persoanele, care îi însoţesc în calitate profesională. Suporterii nu vor fi consideraţi persoane însoţitoare;
6. Persoane, care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv la programele de schimb între universităţi şi alte tipuri de programe de schimb;
7. Participanţii la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite şi alte localităţi;
8. Jurnalişti;
9. Copii, cu vîrsta sub 18 ani şi copii aflaţi la întreţinere cu vîrsta sub 21 de ani, pentru a beneficia de scutire de taxă pentru achitarea vizei, aceste persoanele solicitante urmează să prezinte dovada vîrstei, iar în cazul persoanelor pînă la 21 de ani dovada întreţinerii;
10. Pensionari ‒ pentru beneficierea de scutire de taxă pentru achitarea vizei, persoanele solicitante urmează să prezinte dovada statutului de pensionari;
11. Conducători auto, care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova;
12. Membri ai personalului de pe trenuri, de pe vagoanele frigorifice şi locomotive, care călătoresc pe teritoriile statelor membre;
13. Liber profesioniştii, care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe şi simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre;
14. Membri ai administraţiilor publice şi Parlamentului, ai Curţii Constituţionale şi Curţii Supreme, dacă aceştia nu sînt scutiţi de obligativitatea perfectării vizelor prin prezentul acord;
15.Membri ai delegaţiilor oficiale, care ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre.

 

Reamintim că cetățenii Republicii Moldova beneficiază de facilitățile unui astfel de Acord, după semnarea acestuia la 10 octombrie 2007 în or. Bruxelles, de către ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Vice-preşedintele Comisiei Europene. Acordul între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor a intrat în vigoare la 01 ianuarie 2008.


Prevederile Acordului pot fi consultate pe pagina web a portalului informaţional Viza.md.
 

Sursa: Viza.md
 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.