DOCUMENTE PRIN INTERNET

Foto: topnews.in Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare nu pot beneficia pe deplin de e-serviciile (servicii prin internet) moldovenești precum sînt: obținerea cazierelor judiciare, duplicatelor pentru certificatul de naștere, certificatul de căsătorie,...