EVIDENTA CONSULARA

Foto: 1tv.ru Migranții moldoveni din Rusia se pot înregistra în regim online pe site-ul Ambasadei Republicii Moldova de la Moscova la evidență consulară.   Înregistrarea la evidenţă consulară NU ESTE OBLIGATORIE. Acest serviciu consular este GRATUIT...
Фото: wordpress.com Молдаване, находящиеся за рубежом смогут самостоятельно управлять электронной информацией из собственного личного дела, как только они будут поставлены на консульский учет. Министерство иностранных дел и европейкой интеграции Республики Молдова (МИДЕИ)...
Foto: wordpress.com Moldovenii din străinătate vor putea de sine stătător gestiona informaţia electronica din fişa personală odată ce au fost luați la evidență consulară. Ministerul de Externe al Republicii Moldova (MAEIE) a aprobat un regulament în acest sens care...