CELE MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI ADRESATE DE CĂTRE MOLDOVENII DIN ITALIA

18.07.2015
Foto: viza.md

Vă propunem să luați cunoștință cu cele 17 întrebări consulare care sînt  adresate cel mai frecvent de către moldovenii din Italia

 

Mi s-a născut un copil în Italia. Cum pot să-i perfectez acte moldovenești?

Documentarea celor noi născuți în Italia este din 2 etape:

Etapa 1: transcrierea certificatului de naștere din italian în moldovenesc. Pentru realizarea acestei acțiuni, este nevoie de:

- certificat de naștere multilingv emis de comuna italiană pe numele copilului nou-născut, conform Convenției de Vienna din 1976 (menționată pe versul certificatului);

- copia buletinelor de identitate ale părinților copilului/sau a pașapoartelor;

- copia certificatelor de naștere a părinților și, după caz, copia certificatului de căsătorie.

Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere este de pînă la 45 zile. Acest serviciu este gratuit.

 

Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere nu este nevoie de ambii părinți sau prezența copilului. Astfel, un părinte poate solicita de unul singur acest serviciu consular.

 

Etapa 2: După ce va fi transcris certificatul de naștere, sunteți în drept de a solicita pașaport pentru copil, pentru care urmează să prezentați următoarele acte:

- certificat de naștere moldovenesc al copilului (cel transcris);

- grupa sangvină a copilului;

- certificat de căsătorie a părinților, dacă există;

- un act de identitate valabil al părintelui;

 

Notă: în cazul în care părinții sînt căsătoriți, este suficient prezența unui părinte la depunerea dosarului, în caz contrar, urmează să se prezinte ambii părinți.

Prezența copilului la etapa 2 este obligatorie.

 

Am un copil născut în Italia, pașaport nu am reușit să-i fac dar am nevoie urgent să plec în Republica Moldova. Cum pot să plec?

În cazul în care trebuie să plecați în scurt timp în Republica Moldova cu copilul care nu are pașaport, urmează să Vă adresați la Consulatul moldovenesc pentru a obține Titlul de călătorie (supranumit în popor ”Pașaport Alb”).

 

Pentru a obține Titlul de călătore pentru minor, este nevoie de:

- certificat de naștere multilingv emis de primăria italiană pe numele copilului;

- prezența doar a unui reprezentant legal (părinte) cu un act de identitate valabil;

- în caz că copilul nu poate prezentat la Consulat, urmează să dispuneți de 1 fotografie 3x4 a minorului.

 

Notă: Titlul de Călătorie se emite pe un termen de 30 zile și pentru minori este gratuit. Se eliberează în ziua depunerii cererii.

 

Mi s-a născut un copil în Italia, cum pot să-l includ în pașaportul meu?

Nu este posibil. Includerea datelor și fotografiei copilului în pașapoartele părințile nu mai este posibilă începind cu noiembrie 2010. Fiecare copil, indiferent de vîrstă, urmează să dispună de propriul act de identitate.

 

Copilul meu are împliniți 17 ani, a expirat pașaportul. Cum pot să-i fac pașaport nou?

Potrivit legislației Republicii Moldova, după vîrsta de 16 ani, este obligatoriu perfectarea buletinului de identitate. Astfel, pentru perfectarea pașaportului este necesar să depuneți concomitent și la buletin de identitate.

 

Actele necesare pentru perfectarea buletinului de identitate la minori cu vîrsta peste 16 ani:

- certificat de naștere;

- pașaport, dacă anterior minorul a fost documentat cu pașaport;

- 1 fotografie 3x4 și 2 fotografii 10x15;

- un act de identitate valabil al reprezentantului legal.

 

Actele necesare pentru perfectarea pașaportului minorilor cu vîrsta peste 16 ani:

- certificat de naștere

- buletin de identitate (perfectat anterior sau dosar depus la buletin concomitent);

- pașaport vechi, dacă este posibil;

- act de identitate valabil al reprezentantului legal (buletin sau pașaport);

- certificat de căsătorie sau, în lipsa acestuia prezența ambilor părinți.

 

În caz de divorț a părinților, pe lîngă cele susmenționate, urmează să fie prezentate:

- certificat de divorț;

- hotărîrea de judecată, definitivă și irevocabilă, în care să fie menționat că minorul se află la întreținerea celui care a depus cererea de pașaport.

 

Copilul meu sub vîrsta 16 ani are pașaport expirat. Cum pot să-i fac pașaport nou?

Actele necesare pentru depunerea dosarului de pașaport la minorii sub 16 ani:

- certificat de naștere

- pașaportul vechi, dacă este posibil;

- act de identitate valabil al reprezentantului legal (buletin sau pașaport);

- certificat de căsătorie sau, în lipsa acestuia prezența ambilor părinți.

 

În caz de divorț a părinților, pe lîngă cele susmenționate, urmează să fie prezentate:

- certificat de divorț;

- hotărîrea de judecată, definitivă și irevocabilă, în care să fie menționat că minorul se află la întreținerea celui care a depus cererea de pașaport.

 

Mi s-a furat/am pierdut/ a expirat pașaportul, cum pot să-mi perfectez pașaport nou?

În caz că Vi s-a furat / ați pierdut sau a expirat pașaportul Dvs., aveți posibilitatea de a vă perfecta pașaport nou prin intermediul Consulatului. Pentru aceasta, urmează să Vă prezentați la Consulat cu următoarele acte:

- buletinul de idenitate moldovenesc, valabil (în caz că buletinul este expirat sau l-ați pierdut, veți depune dosarul concomitent și pentru buletin);

- certificat de naștere și, după caz: căsătorie, divorț, aviz de schimbare a numelui dacă ați efectuat careva schimbări în actele Dvs de stare civilă;

 

Care sînt costurile și termenele perfectării buletinului de identate moldovenesc prin intermediul Consulatului?

 

Costurile și termenele perfectării buletinelor prin consulate sunt:

- 5 zile lucrătoare: 75 euro (în caz de pierdere a buletinului – 83 euro);

- 15 zile: 69 euro;

- 30 zile: 65 euro.

 

Notă: atenționăm că termenele sumenționate încep să fie calculate din ziua intrării dosarului Dvs. la Direcția Documentarea Populației a Ministerului Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor al RM. Astfel, la aceste termene urmează să fie adăugate circa 15 zile pentru circulația poștei diplomatice Padova – Chișinău – Padova;

 

Care sînt termenele și costurile perfectării pașaportului prin intermediul Consulatului în Italia?

Astfel, există 3 categorii:

    Cetățeni cu vîrsta de pînă la 7 ani:

    - 5 zile lucrătoare: 110 euro;

    - 15 zile: 98 euro;

    - 30 zile: 91 euro.

    Cetățeni cu vîrsta între 7 și 12 ani:

    - 5 zile lucrătoare: 127 euro;

    - 15 zile: 110 euro;

    - 30 zile: 101 euro.

    Cetățeni cu vîrsta peste 12 ani:

    - 5 zile lucrătoare: 137 euro;

    - 15 zile: 116 euro;

    - 30 zile: 107 euro.

 

Vreau să fac o procură. De ce acte am nevoie?

Pentru întocmirea unei procuri, este nevoie de prezența personală a mandatarului (cel care împuternicește) cu un act de idenitate al său și, copia după actul de identitate al reprezentantului său (dacă nu aveți copia actului de idenitate, puteți să aduceți datele scrise pe foaie dar recomandăm să verificați minuțios exactitatea acestora).

 

Costul unei procuri este: 40 euro (30 euro taxa consulară + taxele aferente).

 

Procura se eliberează în aceeași zi, în intervalul orelor 15:30 – 17:00.

 

Vreau să trimit copiii mei în vacanță în Republica Moldova cu o persoană terță, cum pot să fac?

Potrivit legislației Republicii Moldova, minorul poate circula cu o persoană terță, însoțit de declarația notarială din partea reprezentantului legal. Astfel, este destul un părinte să facă o declarație notarială la Consulat. Actele necesare pentru întocmirea declarației notariale:

- un act de identitate al reprezentanului legal;

- copia actului de dentitate al minorului;

- copia actului de identitate al persoanei terțe care va însoți minorul.

 

Costul declarației notariale: 20 euro

Termenul de eliberare: în ziua depunerii.

 

Vreau să plec în Republica Moldova cu copiii mei. Este nevoie de acordul celuilalt părinte?

Nu este nevoie. Potrivit Legislației Republicii Moldova, minorul poate intra/ieși în/din Republica Moldova însoțit doar de unul dintre reprezentanții săi legali (copia certificatului de naștere a copilului în cazul dat ar putea fi solicitată la frontieră) sau, de o persoană terță desemnat prin declarație notarială de unul dintre reprezentanții săi legali.

 

Astfel, nu este nevoie de acordul celulalt părinte. Puteți pleca fără grijă acasă și reveni în Republica Italiană.

 

Notă: aceste prevederi nu se referă la cetățenii moldoveni care dețin și cetățenia României, care, la tranzitarea teritoriului României, potrivit legislației române, li se solicită acordul celuilalt părinte.

 

Vreau să-mi convertesc permisul de conducere moldovenesc în permis italian. Ce trebuie să fac?

Potrivit regulilor stabilite de Oficiul de Motorizări Italian, urmează să solicitați de la Consulat două acte:

1.traducerea permisului de conducere;

2.declarație de autenticitate a permisului de conducere.

 

Costul serviciilor consulare susmenționate: 58 euro

Termenul de eliberare: în ziua depunerii, în intervalul orelor 15:30 – 17:00.

 

În situațiile în care există divergențe privind locul nașterii în actele italiene (carta de idenitate/permisul de soggiorno) și permisul de conducere moldovenesc sau, sunteți în Italia în baza pașaportului românesc, există probabilitatea ca oficiul Motorizări italian să Vă solicite suplimentar o declarație consulară de la Consulat (dichiarazzione stessa persona/essate generalita). Costul unei declarații consulare – 40 euro.

 

Vreau să depun actele pentru dobîndirea cetățeniei Italiei. Pot să perfectez aceste acte prin intermediul Consulatului moldovenesc?

Doar parțial. De regulă, autoritățile italiene solicită 2 acte din RM la depunerea dosarului de dobîndire a cetățeniei italiene:

- certificat de naștere tradus și apostilat sau, extras plurilingv de pe actul de naștere, precum și alte certificate de stare civilă după caz (certificat de căsătorie, divorț sau deces)

- cazier judiciar tradus și apostilat.

 

Prin intermediul Consulatului este posibil de obținut doar extrasul plurilingv de pe actul de naștere și/sau de căsătorie, în ceea ce privește cazierul judiciar tradus și apostilat, Consulatul nu poate intermedia obținerea acestuia, precum nici traducerea și apostilarea certificatului de divorț, dacă acesta este solicitat de autoritățile italiene. Astfel, aveți opțiunea de a perfecta o procură pe cineva din RM în vederea pregătirii setului de acte integral pentru depunerea dosarului la cetățenia italiană. Procura poate fi întocmită și la Consulatul RM.

 

IMPORTANT:Țineți cont că prin intermediul Consulatului este posibil de obținut din Republica Moldova cazierul juduciar, precum și informații de stare civilă care nu sînt traduse și apostilate. Acestea pot fi traduse la consulat și ulterior prezentate autorităților italiene fie ca traducere de la consulat sau intr-un document aparte care conține informația integrală în formă de «Declarație Consulară». Înainte de a merge pe această cale, asigurațivă și obțineți acceptul prealabil a autorităților italiene referitor la documentele prezentate în acest mod (de la consult).

 

Vreau să mă căsătoresc în Italia cu un cetățean italian. Ce trebuie să fac?

Pentru înregistrarea unei căsătorii în Italia urmează să Vă adresați la primăria italiană din regiunea Dvs. De regulă, se solicită 2 documente din partea cetățeanului RM: certificat de naștere și certificat de capacitate matrimonială (nulla osta di matrimonio).

 

Pentru a solicita certificatul de capacitate matrimonială (nulla osta di matrimonio) prin intermediul Consulatului, urmează să vă prezentați cu actele Dvs, precum și actele viitorului soț italian, după cum urmează:

 

Actele necesare din partea cetățeanului RM:

- buletin de identitate sau pașaport;

- certificat de naștere și după caz, certificat de divorț/deces al fostului soț;

 

Actele necesare din partea cetățeanului italian/străin:

- copia pașaportului sau în alternativă a cărții de identitate (care urmează a fi apostilată și tradusă în limba română).

- certificat de la primăria italiană privind starea civilă (certificato di stato libero) apostilat și tradus în română. Certificatul de „ Stato Libero”, precum și copia Cărții de identitate (în cazul în care nu se are în posesie pașaportul) urmează să fie apostilate la Prefectura/Tribunalul din regiunea Dvs; traducerea în limba de stat poate fi solicitată și la sediul consulatului.

 

Costul serviciului consular privind solicitarea certificatului de capacitate matrimonială: 40 euro.

 

Termenul: estimativ 45 zile.

 

Este posibil să traduc și apostilez actele mele la Consulatul Republicii Moldova?

Potrivit legislației și Convenției de la Haga privind Apostila, misiunile diplomatice și oficiile consulare nu aplică Apostila. Acest serviciu se face în exclusivitate în țara de origine a documentului. Prin urmare, dacă vi se solicită actele dvs din RM să fie traduse și apostilate, urmează să Vă adresați în exclusivitate la Ministerul Justiției al RM (inclusiv, prin intermediul procurii).

 

Ce acte pot traduce la Consulat?

Consulatul oferă serviciul de traducere în limba italiană, dar fără a aplica apostila, a actelor de stare civilă: căsătorie, naștere, divorț, deces. Înainte de a solicita traducerea actelor sus menționate, cetățenii urmează să se informeze la autoritățile italiene dacă traducerea efectuată doar de consulat este acceptată, iar în cazul în care acestea solicită traducerea legalizată prin apostilă, cetățeanul urmează să o facă doar în Republica Moldova.

 

M-am căsătorit în Italia, vreau să transcriu certificatul de căsătorie și să obțin certificat de căsătorie moldovenesc, ce trebuie să fac?

Pentru transcrierea actului de căsătorie, unul dintre soți urmează să prezinte:

- Certificatul de căsătorie multilingv eliberat de autoritatea italiană (estratto dall’atto di matrimonio) conform Convenției de Vienna din 1976, care este menționată pe verso)

- Certificatele de naștere a soților;

- Buletinele de identitate a soților sau pașapoartele;

În cazul în care unul dintre soți nu este cetățean al Republicii Moldova, este destulă doar copia pașaportului său.

 

Prietenul/a meu/a, cetățean/a a unui stat străin care are nevoie de viză pentru Republica Moldova, vrea să viziteze Republica Moldova. Cum se obține viza pentru el/ea?

Pentru a verifica necesitatea deținerii vizei pentru Republica Moldova de către un cetățean străin, verificați lista pusă la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, care poate fi accesată aici: VIZA.md

Lista actelor necesare pentru viză poate fi accesată aici: VIZA.md

Viza se eliberează în termen de pînă la 5 zile lucrătoare.

 

Totodată, aducem la cunoștință despre posibilitatea obținerii vizei electronice pentru Republica Moldova. Informații detaliate le găsiți aici: VIZA.md

 

Reamintim că Lista integrală a celor mai frecvente întrebări adresate portalului Viza.md, precum și răspunsurile respective pot fi vizualizate la compartimentul FAQ.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.