(FOTO) MOLDOVENII - MEDIATORI INTERCULTURALI LA PADOVA

10.07.2014
Foto: Cezara Cebanu

Recent, s-au finisat cursurile de pregătire a mediatorilor culturali de diferite etnii organizate de Primaria oraşului Padova (Italia).

 

La acest curs au participat persoane de diferite naţionalităţi, dintre care cei mai numeroşi au fost cetăţenii moldoveni, membri activi ai diasporei moldovenești din acest oraş, ce cunosc problematica integrării şi-şi dedică timpul pentru găsirea soluţiilor, pentru un raport mai bun între cetăţenii noștri şi populaţia băştinașă.

 

Portalul VIZA.md vă propune să luați cunoștință cu următorul articol transmis la adresa redacției de către reprezentantul diasporei moldovenești din Padova, dna Cezara Cebanu.

 

Moldovenii - mediatori interculturali la Padova

" Pentru a favoriza medierea interculturală şi a reorganiza relațiile între persoanele cu proveniență diferită, la oficiile administrației publice sînt angajați mediatorii interculturali care au sarcina de a facilita calea integrării, o acțiune pozitivă în procesele contaminării culturale. În perioada aprilie-iunie 2014 la Padova s-a desfăşurat un curs de pregătire a unei figuri profesionale importante într-un oraş multicultural, şi anume, aceea a mediatorului intercultural.

 

Totul a pornit de la inițiativa Comisiei Migranților din acest oraş, în special, de la propunerea lui Nicolae Dumbrăvanu, membru al Comisiei şi reprezentant foarte activ al Diasporei moldoveneşti de aici. Acest proiect a fost susținut, de asemenea, de către doamna Antonella Ferrandino - director administrativ al Departamentului de Amplasare şi Integrare din cadrul Primăriei oraşului Padova. Departamentul promovează creşterea spațiilor de întîlnire pentru susținerea şi valorizarea divizării diverselor culturi prezente în oraş prin participarea asociațiilor, prin respectul principiului conviețuirii paşnice, prin comunicare şi solidaritate, susținînd integrarea cetățenilor imigranți în cadrul comunității locale.

 

Cursul s-a desfăşurat datorită colaborării fructuoase a mai multor profesori de la diferite universități din Italia, sociologi, antropologi, psihologi, avocați şi asistenți sociali. Scopul acestuia a fost de a forma o figură profesională capabilă să activeze în diferite sectoare : social, cultural, sanitar şi şcolar în sprijinul facilitării integrării migranților. Mediatorul nu exercită doar funcția de traducător-interpret, ci este mai degrabă au rolul “unei punţi de trecere” între migranți şi rezolvarea problemelor acestora, oferite de către serviciile publice din teritoriu, fiind un ghid al comunicării între migranți şi populația gazdă a acestei țări.

 

Oportunitatea de a cunoaşte mai multe despre procesele migratorii globale şi a integrării a fost acordată celor 69 de participanți de diferite etnii, înscrişi la curs, care au demonstrat încă o dată că o societate multiculturală şi multietnică poate relaționa şi coabita în prietenie şi egalitate prin cunoaşterea reciprocă. Cei mai numeroşi, ca naționalitate, au fost cetățenii moldoveni, 14 la număr, cu diferite vîrste, cuprinse între 23 – 50 de ani. Printre cei 14 sînt deja persoane care au exercitat sau exercită funcția de mediator sau facilitator cultural, ceea ce dovedeşte că cetățenii noştri s-au integrat foarte bine în societatea italiană. Majoritatea dintre ei se află pe teritoriul Italiei de mai mulți ani şi sînt membri activi ai diasporei de aici.

 

Mediatorii colaborează pentru orientarea şi facilitarea accesului la serviciile publice confruntîndu-se cu diferite situații de conflict şi promovînd conviețuirea civilă în comunitatea locală. Prin munca lor favorizează prevenirea şi soluționarea conflictelor prin participarea migranților la viața publică a oraşului".

 Cezara Cebanu - Padova, Italia

 

Sursa: Viza.md

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.