VIZĂ DE LUNGĂ ȘEDERE TIP D

Pentru o călătorie în Serbia, cetățenii Republicii Moldova trebuie să obțină mai întîi o viză la Ambasada Serbiei la Kiev. Pentru a obține o viză pe termen lung (care permite șederea pe teritoriul țării pentru o perioadă ce depășește 90 de zile) trebuie depuse la Secția Consulara următoarele documente:

Documente necesare: 

 1. Formularul de cerere pentru viză completat, cu o fotografie de tip pașaport 3,5 cm x 4,5 cm. Descărcați formularul de anchetă.
2. Pașaportul valabil pentru cel puțin trei luni după expirarea vizei solicitate.
3. O copie a paginii din pașaport, care conține date cu caracter personal.
4. Confirmarea rezervării unei camere la hotel, o copie a voucherului.
5. Invitație autorizată de către autoritatea competentă sau de către compania gazdă din Republica Serbia:

     - în cazul unei vizite private. Descărcați formularul de invitație.

     - în cazul unei călătorii de afaceri. Descărcați formularul de invitație.

6. O copie a biletului retur (se admite prezentarea confirmării rezervării, dar la emiterea vizei este necesară prezentarea biletului cumpărat). În cazul în care călătoriți cu mașina – pașaportul tehnic, permisul de conducere și cartea verde în original, precum și copiile acestora.
7. O copie a asigurării medicale de călătorie și în caz de accident, care să acopere costurile în sumă de 20 000 €.
8. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc sau altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză. Adeverința trebuie să conţină informații privind salariul, scopul şi perioada călătoriei.
9. Dacă solicitantul de viză este student sau elev, el trebuie să prezinte un certificat de la instituția de învățămînt și carnetul de student în original și o copie.
10. Dovada resurselor financiare ale solicitantului (certificat de la bancă, extras de cont în original sau cecuri de călătorie). Suma minimă necesară – 50 euro pe zi.
11. În cazul călătoriei turistice în grupuri, este necesară prezentarea listei membrilor grupului, legalizată la notar.
12. În cazul în care copiii minori călătoresc însoțiți de o terță persoană, este necesară prezența unei copii a acordului din partea ambilor părinți sau al unuia dintre părinți, dacă copilul se deplasează cu celălalt părinte, precum și o copie a certificatului de naștere. Acordul trebuie legalizat la notar.
13. O copie a certificatului de căsătorie (în cazul căsătoriei mixte cu un cetățean al Serbiei).
14. O copie a certificatului de înregistrare a companiei sîrbe care invită.
15. Scrisoare de sprijin din partea companiei care trimite solicitantul în călătorie de afaceri în Serbia, cu indicarea perioadei de ședere.
 

Lista documentelor suplimentare necesare pentru obținerea unei vize de ședere temporară în Republica Serbia, tip D:

1. Certificatul de înregistrare a entității economice sau a altei entități juridice, la care se angajează străinul.
2. Contractul de muncă al salariatului.
3. Decizia Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, dacă străinul se angajează în cîmpul muncii pentru prima dată, sau permisiunea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru angajarea străinului.


Atenție!

Persoana pe care principala companie situată în străinătate o trimite în Republica Serbia pentru a fi angajată la muncă în filiala sa din Republica Serbia urmează să prezinte decizia privind înregistrarea acestei filiale și îndreptarea de la compania care trimite persoana.

 

Dacă îndreptarea vizează angajarea la muncă în compania care este independentă de compania străină, urmează a fi prezentat acordul de cooperare tehnică și de afaceri între compania care trimite persoana la lucru și entitatea economică din Republica Serbia la locul de muncă unde aceasta este angajată.

 

Prelungirea vizei

În cazuri excepționale, dacă au fost respectate condițiile de la articolul 20, alineatul 2 din Legea privind regimul străinilor (dacă este necesar din motive umaniste, profesionale sau personale), perioada de valabilitate poate fi prelungită la cererea cetățeanului străin.

 

Cererea de prelungire a vizei urmează a fi remisă Ministerului de Interne, responsabil de soluționarea problemelor referitoare la străini la locul șederii temporare a cetățeanului străin.


Termenul de expirare a vizei poate fi extins pînă la 90 de zile.

 

Autocolantul de viză a vizei prelungite va fi plasat pe prima pagină liberă a documentului de călătorie.

 

Informații suplimentare

Decizia de acordare a unei vize este anunțată în termen de 10 zile lucrătoare.

 

După acceptarea cererii de viză urmează a fi achitată o sumă suplimentară de 2 € pentru autocolantul de viză.

 

În cazul refuzului vizei, taxa de viză încasată nu se returnează.

 

Ambasada își rezervă dreptul de a solicita și alte documente, dacă acest lucru este necesar pentru a lua o decizie finală.

 


Taxă consulară
60EUR
Unde ne adresăm: 

Ambasada Republicii Serbia în Ucraina

Adresa: str. Voloshskaya 4, Kiev, Ucraina
Telefon: +38044 425 60 60, 425 60 15
Fax: +38044 425 60 47, 417 55 10
Adresa electronică a Ambasadei: ambars@ukr.net
Adresa electronică a secției consulare: konzrs@ukr.net
 

Nu sunt voturi încă
0
Nu sunt voturi încă

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.