VIZĂ DE SCURTĂ ȘEDERE TIP C

Pentru o călătorie în Serbia, cetățenii Republicii Moldova trebuie să obțină mai întîi o viză la Ambasada Serbiei la Kiev. Pentru obținerea vizei pe termen scurt (care permite șederea pe teritoriul țării pentru o perioadă care să nu depășească 90 de zile) trebuie depuse la Secția Consulară următoarele documente:

Documente necesare: 
 1. Formularul de cerere de viză completat cu o fotografie de tip pașaport 3,5 cm x 4,5 cm. Descărcați formularul de anchetă.
 2. Pașaportul valabil pentru cel puțin trei luni după expirarea vizei solicitate.
 3. O copie a paginii din pașaport, care conține date cu caracter personal.
 4. Confirmarea rezervării unei camere la hotel, o copie a voucherului.
 5. Invitație autorizată de către autoritatea competentă sau de către compania gazdă:
 6. O copie a biletului retur (se admite prezentarea confirmării rezervării, dar la emiterea vizei este necesară prezentarea biletului cumpărat). În cazul în care călătoriți cu mașina – pașaportul tehnic, permisul de conducere și cartea verde în original, precum și copiile acestora.
 7. O copie a asigurării medicale de călătorie și în caz de accident, care să acopere costurile în sumă de 20 000 €.
 8. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc sau altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză. Adeverința trebuie să conţină informații privind salariul, scopul şi perioada călătoriei.
 9. Dacă solicitantul de viză este student sau elev, el trebuie să prezinte un certificat de la instituția de învățămînt și carnetul de student în original și o copie.
 10. Dovada resurselor financiare ale solicitantului (certificat de la bancă, extras de cont în original sau cecuri de călătorie). Suma minimă necesară – 50 euro pe zi.
 11. În cazul călătoriei turistice în grupuri, este necesară prezentarea listei membrilor grupului, legalizate la notar.
 12. În cazul în care copiii minori călătoresc însoțiți de o terță persoană, este necesară prezența unei copii a acordului din partea ambilor părinți sau al unuia dintre părinți, dacă copilul se deplasează cu celălalt părinte, precum și o copie a certificatului de naștere. Acordul trebuie legalizat la notar.
 13. O copie a certificatului de căsătorie (în cazul căsătoriei mixte cu un cetățean al Serbiei).
 14. O copie a certificatului de înregistrare a companiei sîrbe care invită.
 15. Scrisoare de sprijin din partea companiei care trimite solicitantul în călătorie de afaceri în Serbia, indicînd perioada de ședere.

 

Lista documentelor suplimentare necesare pentru obținerea vizelor de scurtă ședere în legătură cu:

1. înființarea unei companii, reprezentanțe sau bănci, adică pentru persoanele ale căror nume sînt înscrise pe certificatul de înregistrare:

    - certificatul de înregistrare;
    - certificat de la bancă privind starea contului bancar și activitatea contului.

2. înființarea sau deținerea proprietății asupra unei firme private (magazin, atelier, obiect în domeniul prestării de servicii etc.) sau agenție:

    - certificatul de înregistrare a persoanei juridice;
    - confirmarea disponibilității mijlocelor (card de credit, libret de economii, confirmarea introducerii numerarului în țară etc.).

3. consignația, acordul privind cooperarea de afaceri, acordul cu privire la cooperarea tehnică și de afaceri și transferul de tehnologie:

    - certificatul de înregistrare a întreprinderilor autohtone;
    - acordul privind cooperarea între persoana juridică externă și cea internă;

    - dispoziția sau ordinul privind transferul din partea societății care îl trimite (originalul și traducerea efectuată de un traducător juridic autorizat);
    - confirmarea disponibilității mijloacelor (card de credit, libret de economii, confirmarea introducerii numerarului în țară etc.).
4. îndeplinirea unei activități cu caracter temporar sau periodic:

    - contractul de muncă sau contractul de executare a lucrărilor temporare, încheiat cu persoana fizică sau juridică;

    - certificatul de înregistrare a subiectului juridic.

5. pentru sportivii străini:

    - Certificatul de înregistrare a clubului;
     - Contractul de muncă, legalizat de asociația sportivă corespunzătoare.

6. căsătoria cu un cetățean al Republicii Serbia:

    - extras din Registrul parohial de stare civilă, eliberat cu cel mult șase luni înainte de a aplica pentru viză;

    - certificat de la locul de muncă sau dovada disponibilității mijloacelor de întreținere (dispoziția de plată a pensiei, confirmarea disponibilității depozitului în țara de origine sau garanția cetățeanului Republicii Serbia, care are venituri stabile);

    - certificatul de cetățenie al cetățeanului Republicii Serbia, emis nu mai devreme de șase luni înainte de a aplica pentru viză.

7. căsătoria civilă:

    - certificat de celibat pentru ambele persoane (pentru un cetățean al Republicii Serbia este suficientă prezentarea unui extras din Registrul parohial de nașteri, eliberat cu cel mult șase luni înainte de a aplica pentru viză;

    - declarația autentificată a doi martori precum că persoanele au încheiat o căsătorie civilă sau, în cazul în care au copii comuni, e suficient a prezenta certificatele de naștere;

    - certificat de la locul de muncă sau o altă dovadă a disponibilității mijloacelor de întreținere (bon pentru plata pensiilor, confirmarea disponibilității depozitului în țara de origine sau garanția cetățeanului Republicii Serbia, care are un venit stabil);

    - certificat de cetățenie a cetățeanului Republicii Serbia, emis nu mai devreme de șase luni înainte de a aplica pentru viză.

8. legăturile de rudenie cu un cetățean al Republicii Serbia:

    - confirmarea legăturilor de rudenie (părinți, frați, surori, bunici, nepoți etc.) cu un cetățean al Republicii Serbia (a prezenta Adeverința de naștere, Adeverința de căsătorie etc.);

    - adeverința de stare civilă a cetățeanului Republicii Serbia, eliberată cu cel mult șase luni înainte de a aplica pentru viză;

    - dovada disponibilității mijloacelor de întreținere (garanția cetățeanului Republicii Serbia, care îl va găzdui pe străin, contul curent sau contul giro, cadrul de plată sau cardul de credit, confirmarea transferului banilor de peste hotare; depozit într-o bancă din Republica Serbia).

9. reședință temporară a unui membru străin al familiei în Republica Serbia:

    - Dovada legăturii de rudenie cu străinul (Adeverința de naștere, Adeverința de căsătorie, certificat de la ambasadă).

10. șederea temporară a jurnaliștilor acreditați în Republica Serbia:

    - o copie a legitimației de presă;

    - acreditarea de la Ministerului Culturii;

    - confirmarea disponibilității mijloacelor de întreținere (carduri de credit, libret de economii, certificate de introducere a numerarului în țară).
11. activitatea în organizații non-guvernamentale (ONG-uri):

    - contractul de muncă sau o scrisoare din partea ONG-ului, care confirmă statutul de voluntar al străinului;

    - dovada disponibilității de mijloace bănești (carduri de credit, libret de economii, certificate de introducere a numerarului în țară).

12. pentru preoți străini:

    - certificatul de înregistrare a bisericii;

    - contractul de muncă sau o scrisoare de la biserică, confirmînd faptul că străinul este implicat în activități religioase sau slujbe bisericești;

    - dovada disponibilității mijloacelor de întreținere.

13. instruire (studierea limbii):

    - certificat de la universitatea sau școala în care studiază străinul;

    - Confirmarea disponibilității de mijloace de întreținere (cont curent, carduri de plată sau carduri de credit, certificat privind transferul de bani din străinătate).

14. instruirea sau practica:

    - certificat de înregistrare a entității juridice în care străinul urmează cursul de instruire/practică;

    - certificat de la persoana juridică care organizează cursurile de instruire sau practică, cu indicarea datei exacte a începutului și sfîrșitului studiilor;

    - dovada disponibilității mijloacelor de întreținere (garanția companiei, contul curent și contul giro, carduri de plată, certificat privind transferul de bani din străinătate);

    - Contractul sau certificat cu privire la studii și formare practică.

15. instruirea pentru ridicarea calificării profesionale:

    - certificat de la autoritatea sau organizația competentă cu privire la instruire pentru ridicarea calificării profesionale, cu indicarea duratei de instruire;

    - dovada disponibilității mijloacelor de întreținere (de la instituție/organizație sau dacă se autoîntreține – datele de pe contul curent și contul giro, cardul de plată, certificat privind transferul de bani din străinătate).

16. angajarea în cîmpul muncii a lectorilor și profesorilor de la universitate:

    - contractul de muncă;

    - scrisoare de la universitate.

17. tratamentul:

    - scrisoare de la instituția medicală cu indicarea datelor personale ale străinului, perioadei aproximative de tratament și metodelor de reglementare a obligațiilor financiare reciproce;

    - dovada disponibilității mijloacelor pentru tratament, în cazul în care plata pentru tratament nu a fost făcută în prealabil.

18. pentru angajații agențiilor și firmelor de consultanță internaționale, angajate pentru realizarea proiectelor de colaborare cu alte agenții guvernamentale:

    - scrisoare de la ministerul de resort cu indicarea numărului și datei contractului de primire a grantului sau a altui acord, cu justificarea necesității de a atrage străinul, îndicînd termenul de valabilitate a acestuia.

 

Prelungirea vizei

În cazuri excepționale, dacă au fost respectate condițiile de la articolul 20, alineatul 2 din Legea privind regimul străinilor (dacă este necesar din motive umaniste, profesionale sau personale), perioada de valabilitate poate fi prelungită la cererea cetățeanului străin.

 

Cererea de prelungire a vizei trebuie să fie comunicată Ministerului de Interne, responsabil de soluționarea problemelor referitoare la străini la locul șederii temporare a cetățeanului străin.

Data de expirare a vizei poate fi extinsă pînă la 90 de zile.

 

Autocolantul de viză a vizei prelungite va fi plasat pe prima pagină liberă a documentului de călătorie.

 

Informații suplimentare

Decizia de acordare a unei vize este anunțată în termen de 10 zile lucrătoare.

 

După acceptarea cererii de viză urmează a fi achitată o sumă suplimentară de 2 € pentru autocolantul de viză.

 

În cazul refuzului vizei, taxa de viză încasată nu se returnează.

 

Ambasada își rezervă dreptul de a solicita și alte documente, dacă acest lucru este necesar pentru a lua o decizie finală.


;

Taxă consulară
60EUR
Unde ne adresăm: 

Ambasada Republicii Serbia în Ucraina

Adresa: str. Voloshskaya 4, Kiev, Ucraina
Telefon: +38044 425 60 60, 425 60 15
Fax: +38044 425 60 47, 417 55 10
Adresa electronică a Ambasadei: ambars@ukr.net
Adresa electronică a secției consulare: konzrs@ukr.net
 

Nu sunt voturi încă
0
Nu sunt voturi încă

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.