VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE TIP D

Pentru a călători în Ungaria, cetățenii Republicii Moldova trebuie să solicite viză de intrare la Ambasada Ungariei din Chișinău. Pentru a obține o viză de lungă ședere (care vă permite ședere pe teritoriul țării pe un termen de peste 90 de zile) pentru ridicarea permisului de şedere urmează să depuneți la Secția Consulară.

 

Programarea 

Există trei posibilități de depunere a documentelor pentru viză

Cetățenii Republicii Moldova se pot programa on-line la următoarea adresă: http://ifr.mfa.gov.hu/

Grupele de solicitanţi, de la 6 persoane (organizații culturale, cluburi sportive etc.) sînt rugate sa se prezinte la secţia consulară din timp pentru clarificarea și verificarea preliminară a documentelor, respectiv, și pentru programare.

De menționat că Centrul Comun de Vize este în continuare la dispoziția dvs. pentru programarea prin telefon: (+373 22) 223-404

 Este posibilă depunerea actelor fără programarea prealabilă. Însă este necesar să țineți cont că timpul de așteptare s-ar putea să fie mai îndelungat.

 

Documente necesare: 

1. Paşaport, valabil cel puţin încă trei luni de la data expirării vizei.
2. Copia paginii care conține datele de identificare din paşaport.
3. 1 fotografie color, tip paşaport (nu mai veche de 6 luni).
4. Cerere pentru „permis de ședere” completată citeț și semnată de solicitant. Cererea poate fi descărcată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Ungare.
5. Documentele care atestă scopul ședereii pe teritoriul Ungariei.
6. Documentele care confirmă locul de trai al solicitantului în Republica Ungară.
7. Asigurare de sănătate şi accident pentru Spaţiul Schengen.
8. Dovada a deținerii mijloacelor financiare proprii, necesare pentru acoperirea cheltuielilor (certificat bancar sau extras din cont bancar în original). Cuantumul minim necesar este de 50 euro/zi.


În dependență de scopul intrării, veți depune suplimentar următoarele documente:

În cazul permisului de şedere cu scopul muncii remunerate:
1. permis de muncă
2. contract de muncă
3. document care confirmă locul de trai în Ungaria.
4. certificat care confirmă sursele financiare pîna la primirea primului salariu (extras di
5. cont bancar, certificat din partea angajatorului cu confirmarea că el va plăti un avans angajatului, etc) sau,
6. certificat despre caracterul activităţii ce aduce venit (statutul firmei).
7. hotărîrea curţii privind înregistrarea întreprinderii.
8. document ce confirmă locul de trai în Ungaria.
9. confirmarea calificării necesare pentru îndeplinirea activităţii.
10. declaraţia, certificatul privind venitul anual (aşteptat).
11. certificat despre suma de bani ce stă la dispoziţia persoanei în Ungaria.
12. bilanţ simplificat pe anii precedenţi (dacă firma deja activează).
13. certificat despre lipsa datoriilor faţă de bugetul public (dacă firma deja activează).
14. dacă compania angajează cetăţeni unguri - contractele de muncă ale acestora.
15. în cazul unei întreprinderi nou înfiinţate: business planul concis.


În cazul permisului de şedere pentru studii:

1. certificat despre frecventarea şcolii.
2. certificat, care confirmă locul de trai în Ungaria (certificat despre cazare la căminul studenţesc sau contractul de închiriere şi copia certificatului de proprietar), şi documentele care confirmă sursa de existenţă în Ungaria (extras din contul bancar, sau declaraţia părinţilor precum că în timpul aflării în Ungaria suportă toate cheltuielile, sau certificat de bursier).
3. certificatul instituţiei de învăţămînt care atestă achitarea taxei pentru studii sau eliberarea de achitare.

În cazul permisului de şedere cu scopul reîntregirei familiei:

1. certificat de căsătorie/certificat de naştere.
2. documente care confirmă gradul de rudenie cu persoana care invită.
3. document care confirmă locul de trai în Ungaria.
4. documentele care confirmă sursa de existenţă în Ungaria,şi
5. copia paşaportului rudei din Ungaria.

 

În cazul permisului de şedere cu scop de vizită:
1. invitaţia oficială contrasemnată de Departamentul de Migraţiune al Ungariei, sau invitaţia perfectată la notarul maghiar.
2. certificat despre venitul mediu al părţii care invită.
3. copia certificatului de proprietar, şi
4. copia paşaportului sau buletinului părţii care invită.

 

În cazul permisului de şedere cu scop de tratament medical:

1. numele şi adresa instituţiei medicale care oferă tratamentul medical.
2. certificat care atestă tipul tratamentului medical şi durata planificată a acestuia.
confirmarea acoperirii cheltuielilor pentru tratamentul medical şi cazarea în Ungaria.
3. confirmarea cazării în Ungaria în caz că persoana nu este internată în instituţia medicală.
4. în cazul unui copil minor sau al unui membru de familie care necesită asistenţă - documente ce confirmă cazarea şi existenţa mijloacelor financiare ale persoanei care îl însoţeşte.

 

În cazul permisului de şedere cu scopul cercetării:

- contract cu instituţia de cercetare acreditată.

 

În cazul permisului de şedere pentru lucrul de voluntariat:

- contract cu instituţia/organizaţia gazdă din Ungaria (biserică, bibliotecă, primărie, etc).

 

 

 În dependență de scopul intrării, descărcați formularul de viză necesar:

 

  Scopul intrării     Limba  
vizită oficială Limba Ungară Limba Engleză Limba rusă
vizită privată Limba Ungară Limba Engleză Limba rusă
reunire a familiei Limba Ungară Limba Engleză Limba rusă
activitate remunerată Limba Ungară Limba Engleză Limba rusă
studii Limba Ungară Limba Engleză Limba rusă
cercetări ştiinţifice Limba Ungară Limba Engleză Limba rusă
tratament medical Limba Ungară Limba Engleză Limba rusă
alte scopuri Limba Ungară Limba Engleză Limba rusă

 

 


Taxă consulară
60EUR
Unde ne adresăm: 

Centrul Comun de Vize

Date de contact şi Program de lucru:

Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 131

Telefon: (+373 22) 223-404, 228-668, 228-667, 200-078, 200-079

Fax: (+373 22) 22 45 13;

E-mail: cac.chisinau@gmail.com

Website: www.cac.md

Depunerea actelor: luni-joi: 08.00-15.00, vineri: 08.00-13.00

Eliberarea actelor: luni-joi: 15.00-16.00, vineri: 13.00-14.00

Raitngul Dvs.: None Medie: 4.4 (5 voturi)
4.5
Medie: 4.5 (8 voturi)

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.