Diplomele de studii moldovenești sînt recunoscute în Italia?

Cetăţenii Republicii Moldova, care pleacă în Italia în scopuri academice, profesionale sau care doresc să-şi continue studiile în Republica Italiană urmează să confirme autenticitatea actelor de studii la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, care ulterior apostilării la Ministerul Justiţiei al RM, sînt necesar de a fi prezentate la Ambasada Italiei în Republica Moldova în scopul obţinerii Declaraţiei de Valoare corespunzătoare perfectată în limba italiană.


Prin urmare, actele de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova se recunosc de către autorităţile italiene doar dacă sînt însoţite de Declaraţia de Valoare eliberată în exclusivitate de Ambasada Republicii Italiene la Chişinău.


Lista actelor necesare pentru a fi prezentate la Ambasada Italiei la Chişinău:
    -Cerere, (procură), copia actelor de identitate.
   - Diploma in original apostilată.
    -Copia diplomei conform originalului (tradusa şi legalizata la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei al RM) + o copie capsată a tuturor paginilor.
    -Tabela de note in original apostilată.
    -Copia tabelei de note conform originalului (tradusa si legalizată la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei al RM), anexat o copie simpla a tuturor paginilor, capsată.
    -Confirmarea autenticităţii studiilor de la Ministerul Educaţiei al RM (tradusa si legalizata la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei + o copie capsată a tuturor paginilor, capsată. Ministerul Educaţiei al RM eliberează declaraţii de valoare academică şi profesională a actelor de studii şi a calificărilor, furnizează informaţii despre sistemul de învăţămînt şi sistemul de notare.
   - Programa analitica (tradusă şi legalizată la notar, apostilată la Ministerul Justiţiei al RM).
    -Pentru recunoaşterea profesionala a titlului de studii in domeniul medicinii - Confirmarea studiilor de la Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, tradusă şi legalizată la notar apostilată (2 apostile) la Ministerul Justiţiei al RM + o copie simpla capsată.
    -Originalul diplomei de internatura sau rezidenţiat – apostilată.
    -Copia conform originalului diplomei de internatura sau rezidenţiat - tradusa şi legalizata la notar apostilată (2 apostile) la Ministerul Justiţiei al RM + o copie simpla,capsată.
   - In caz de schimbare a numelui se prezintă Aviz,tradus si legalizat la notar, apostilat (2 apostile) la Mininsterul Justiţiei al RM + o copie simpla, capsată.
   - Pentru motiv de studii declaraţia de valoare se efectuează gratuit. Obligatoriu de declarat locul de studiu (oraşul, universitatea, facultatea).
    -Pentru motiv de recunoaştere profesională – se perfectează contra cost – Se achită 31 euro la Exim-Bank înainte de depunerea actelor.
    -Timpul perfectării declaraţiei de valoare – 7 zile.
    -Programare pentru depunerea actelor se efectuează prin intermediul Centrului de apel la nr. 01505.