Se prevede posibilitatea aplicării apostilei în teritoriu, prin curier poștal sau reducerii taxelor existente?