În curînd voi pleca la Moscova. Care sînt condițiile pentru punere la evidenţa migraţională în Rusia!

 

 

Din momentul sosirii la locul șederii pe teritoriul Federației Ruse, în termen de șapte zile lucrătoare, cetățeanul Republicii Moldova este obligat să se prezinte la Serviciul Federal de Migrație de la locul de reședință pentru a fi pus la evidenţă.

 


Procedura de evidență migrațională reprezintă informarea (avizarea) organului Serviciului Federal de Migrație despre sosirea unui cetățean străin la locul de reședință și trebuie să fie realizat în termen de șapte zile lucrătoare din momentul sosirii unui cetățean străin la locul de ședere. Totodată trebuie să ştiţi că toate procedurile de evidenţă migrațională sînt realizate de către Partea-gazdă, nu este nevoie ca cetăţeanul străin în persoană să se adreseze vreunei organizații şi să-şi piardă timpul.


Cetățeanul Republicii Moldova, la sosirea la locul de ședere prezintă Părţii-gazde, pașaportul și card-ul migrațional, care este completat la intrarea în Federația Rusă. În acelaşi timp, nu se admite ca pașaportul și card-ul migrațional să-i fie sustrase.


În calitate de Parte-gazdă pot fi atît cetățeni ai Rusiei, cît și rezidenții permanenți ai Federației Ruse, cetățenii străini sau apatrizi (care au un permis de ședere), precum și persoane juridice, sucursalele lor sau birourile, la care cetățeanul Republicii Moldova locuiește de fapt (se află) sau îşi desfăşoară activitatea de muncă.


La cazarea unui cetățean străin la hotel, Parte-gazdă este considerată administraţia hotelului, care în termen de 1 zi lucrătoare de la data sosirii unui cetățean străin trebuie să informeze biroul regional al Serviciului Federal de Migrație despre sosirea acestuia, precum și să ia, de asemenea, toate măsurile legate de înregistrarea şi punerea la evidenţă a cetăţenilor străini și este responsabilă de respectarea regulilor de şedere.


Toate măsurile necesare pentru efectuarea procedurii de evidenţă migraţională sînt executate de către administrația hotelului. Țara-gazdă, în baza documentelor prezentate de către cetățeanul străin, completează un formular de avizare a sosirii cetățeanului străin la locul de ședere (în continuare ‒ Notificare). Apoi, Partea-gazdă în termen de 1 zi lucrătoare de la data sosirii cetățeanului străin trimite formularul în cauză, copia pașaportului cetățeanului străin și card-ul migraţional la biroul teritorial al Serviciului Federal de Migrație sau o trimite prin poştă.


La oficiile poştale funcţionează ghişee speciale, unde Părţii-gazdă i se va oferi un formular de notificare pentru a fi completat. Formularele de notificare se eliberează gratuit. Pentru serviciul de primire al Notificării la oficiile poştale este percepută taxa corespunzătoare, stabilită de Guvernul Federației Ruse la 15 ianuarie 2007 № 10. În prezent, această taxa este de 180 de ruble. Organul teritorial al Serviciului Federal de Migrație sau oficiile poștale, care au primit de la Partea-gazdă Notificarea completată și copiile indicate mai sus, aplică marcajul pe Notificare despre primirea acestuia și returnează parte detașabilă a Notificării Părţii-gazdă.


Partea-gazdă transmite cetățeanului străin partea detașabilă a Notificării. Deţinerea de către cetățean a părţii detașabile a Notificării cu marcaj confirmă că acesta a urmat procedura evidenţei migraționale.


Cetățeanul Republicii Moldova are dreptul să informeze de sine stătător autoritățile controlului migrațional de sosirea lui la locul de ședere, dacă are dovada confirmată a motivelor justificate (boală, imposibilitate fizică etc.), care respectiv împiedică Partea-gazdă să trimită Notificarea autorităţilor de control al migrației.


Cetăţeanul Republicii Moldova care are reședință permanentă în Federația Rusă, are dreptul, de asemenea, de a informa de sine stătător autoritățile competente de control al migrației despre sosirea lui la locul şederii, fie direct, fie în ordinea stabilită prin poștă, cu acordul scris al țării-gazdă.


Perioada de ședere temporară a cetăţeanului Republicii Moldova nu poate să depășească nouăzeci de zile, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Federației Ruse.


Cetățeanul Republicii Moldova este obligat să plece din Federația Rusă la expirarea perioadei autorizate de ședere. Pentru prelungirea perioadei de ședere ar trebui să ne adresăm autorităților serviciului de migrare înainte ca termenul menţionat mai sus să expire.


Încălcarea regulilor de evidenţă migrațională pot conduce spre tragerea la răspundere administrativă, sub formă de:


- amendă, suma ei constituind de la 2 000 pînă la 5 000 de ruble,
-iar în unele cazuri, cu deportarea de pe teritoriul Federației Ruse.

Totodată cetățeanului, care a fost expulzat pe cale administrativă, îi poate fi refuzată intrarea în Federația Rusă pentru o perioadă de pînă la cinci ani.

 

Odată ce deţineţi fotocopiile pașaportului, card-ului migrațional și a părţii detașabile a Notificării în caz de pierdere a lor sau în cazul altor circumstanțe neprevăzute, acestea vă vor ajuta să dovediţi faptul că aţi fost în posesia documentelor și că aţi respectat normele evidenţei migraționale.