Străinul care deţine patenta de lucru, trebuie să respecte anumiți termeni de ședere în Rusia?