Mi s-a născut un copil în Italia. Cum pot să-i perfectez acte moldovenești?

Documentarea celor noi născuți în Italia este din 2 etape:

Etapa 1: transcrierea certificatului de naștere din italian în moldovenesc. Pentru realizarea acestei acțiuni, este nevoie de:

- certificat de naștere multilingv emis de comuna italiană pe numele copilului nou-născut, conform Convenției de Vienna din 1976 (menționată pe versul certificatului);

- copia buletinelor de identitate ale părinților copilului/sau a pașapoartelor;

- copia certificatelor de naștere a părinților și, după caz, copia certificatului de căsătorie.

Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere este de pînă la 45 zile. Acest serviciu este gratuit.

Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere nu este nevoie de ambii părinți sau prezența copilului. Astfel, un părinte poate solicita de unul singur acest serviciu consular.

Etapa 2: După ce va fi transcris certificatul de naștere, sunteți în drept de a solicita pașaport pentru copil, pentru care urmează să prezentați următoarele acte:

- certificat de naștere moldovenesc al copilului (cel transcris);

- grupa sangvină a copilului;

- certificat de căsătorie a părinților, dacă există;

- un act de identitate valabil al părintelui;

Notă: în cazul în care părinții sînt căsătoriți, este suficient prezența unui părinte la depunerea dosarului, în caz contrar, urmează să se prezinte ambii părinți.

Prezența copilului la etapa 2 este obligatorie.