Care este procedura de obținere a cetățeniei italiene prin naturalizare?

În conformitate cu articolul 9 din Legea despre cetățenie № 91-92 străinul poate obține cetățenia italiană, dacă locuiește în mod legal în Italia de mai mulți ani (numărul acestora variind în funcție de țara de origine a imigrantului).

 

În particular:

 - cetățenii UE ar trebui să fie puși la evidență în calitate de rezidenți oficiali în Italia (adică să locuiască legal pe teritoriul țării), pe parcursul a cel puțin patru ani;

 - cetățenii țărilor din afara UE trebuie să fi deținut permis de ședere italian cel puțin 10 ani;

- apatrizii -  cel puțin cinci ani.

Legea italiană prevede posibilitatea de a deține dubla cetățenie, ceea ce le-ar permite celor interesați să obțină cetățenia italiană, fără a o pierde pe cea a țării sale natale. Însă în unele țări acest lucru nu este posibil, astfel încît, în acest caz, străinul pierde în mod automat cetățenia inițială, obținînd cetățenia Italiei.

 

În ce mod poate fi trimisă solicitarea pentru a obține cetățenia prin naturalizare?

Începînd din 18 mai 2015 cererile pentru obținerea cetățeniei trebuie să fie depuse prin intermediul site-ului Ministerului de Interne. La aceasta trebuie să fie atașate unele documente scanate (Buletinul de identitate, Certificatul de Cazier Judiciar, Certificatul de naștere și bonul de plată care dovedește achitarea taxei consulare de 200 de euro și a timbrului de 16 euro).

Restul informației titularul cererii o introducede sine stătător într-un formular, însă toate documentele relevante trebuie să le aibă la îndemînă, în caz de control. Vă recomandăm cu insistență să nu faceți declarații false, pentru că mărturiile mincinoase sînt supuse unei pedepse severe.

 

Perioada de examinare a solicitării 

Perioada de examinare a solicitărilor pentru cetățenia italiană este de 730 de zile, adică de doi ani de la data depunerii. În cazul unui rezultat favorabil, Prefectura îi va comunica solicitantului, în termen de 90 de zile de la data publicării, decizia organelor superioare.

După primirea înștiințării referitor la publicarea deciziei privind atribuirea cetățeniei, străinul trebuie să informeze Municipiul de reședință, în termen de 6 luni, din momentul primirii înștiințării, pentru a depune jurămîntul de credință față de Republica Italiană, în conformitate cu prevederile art. 10 a Legii cetățeniei (Legea 91/1992). După expirarea acestui termen, decizia nu va avea nici o forță juridică, iar solicitantul va trebui să depună din nou toate documentele.

Puteți verifica oricînd statutul solicitării Dvs. prin intermediul site-ul web al Ministerului Afacerilor Interne al Italiei.