Copilul meu are împliniți 17 ani, a expirat pașaportul. Cum pot să-i fac pașaport nou?

Potrivit legislației Republicii Moldova, după vîrsta de 16 ani, este obligatoriu perfectarea buletinului de identitate. Astfel, pentru perfectarea pașaportului este necesar să depuneți concomitent și la buletin de identitate.

Actele necesare pentru perfectarea buletinului de identitate la minori cu vîrsta peste 16 ani:

- certificat de naștere;

- pașaport, dacă anterior minorul a fost documentat cu pașaport;

- 1 fotografie 3x4 și 2 fotografii 10x15;

- un act de identitate valabil al reprezentantului legal.

Actele necesare pentru perfectarea pașaportului minorilor cu vîrsta peste 16 ani:

- certificat de naștere

- buletin de identitate (perfectat anterior sau dosar depus la buletin concomitent);

- pașaport vechi, dacă este posibil;

- act de identitate valabil al reprezentantului legal (buletin sau pașaport);

- certificat de căsătorie sau, în lipsa acestuia prezența ambilor părinți.

În caz de divorț a părinților, pe lîngă cele susmenționate, urmează să fie prezentate:

- certificat de divorț;

- hotărîrea de judecată, definitivă și irevocabilă, în care să fie menționat că minorul se află la întreținerea celui care a depus cererea de pașaport.