Copilul meu sub vîrsta 16 ani are pașaport expirat. Cum pot să-i fac pașaport nou?

Actele necesare pentru depunerea dosarului de pașaport la minorii sub 16 ani:

- certificat de naștere

- pașaportul vechi, dacă este posibil;

- act de identitate valabil al reprezentantului legal (buletin sau pașaport);

- certificat de căsătorie sau, în lipsa acestuia prezența ambilor părinți.

În caz de divorț a părinților, pe lîngă cele susmenționate, urmează să fie prezentate:

- certificat de divorț;

- hotărîrea de judecată, definitivă și irevocabilă, în care să fie menționat că minorul se află la întreținerea celui care a depus cererea de pașaport.