Vreau să depun actele pentru dobîndirea cetățeniei Italiei. Pot să perfectez aceste acte prin intermediul Consulatului?

Doar parțial. De regulă, autoritățile italiene solicită 2 acte din RM la depunerea dosarului de dobîndire a cetățeniei italiene:

 

- certificat de naștere tradus și apostilat sau, extras plurilingv de pe actul de naștere, precum și alte certificate de stare civilă după caz (certificat de căsătorie, divorț sau deces)

- cazier judiciar tradus și apostilat.

 

Prin intermediul Consulatului este posibil de obținut doar extrasul plurilingv de pe actul de naștere și/sau de căsătorie, în ceea ce privește cazierul judiciar tradus și apostilat, Consulatul nu poate intermedia obținerea acestuia, precum nici traducerea și apostilarea certificatului de divorț, dacă acesta este solicitat de autoritățile italiene. Astfel, aveți opțiunea de a perfecta o procură pe cineva din RM în vederea pregătirii setului de acte integral pentru depunerea dosarului la cetățenia italiană. Procura poate fi întocmită și la Consulatul RM.

 

IMPORTANT: Țineți cont că prin intermediul Consulatului este posibil de obținut din Republica Moldova cazierul juduciar, precum și informații de stare civilă care nu sînt traduse și apostilate. Acestea pot fi traduse la consulat și ulterior prezentate autorităților italiene fie ca traducere de la consulat sau intr-un document aparte care conține informația integrală în formă de «Declarație Consulară». Înainte de a merge pe această cale, asigurațivă și obțineți acceptul prealabil a autorităților italiene referitor la documentele prezentate în acest mod (de la consult).