Autoizolarea după intrarea în Republica Moldova este obligatorie pentru toți?

Respectarea regimului de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate, pentru persoanele care traversează frontiera Republicii Moldova în sensul intrării pe teritoriul acesteia, nu mai este obligatorie pentru toți. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a anulat această obligativitate pentru mai multe categorii de personae. Nu li se mai impune respectarea regimului de autoizolare conductorilor auto și personalului de deservire a mijloacelor de transport care transportă mărfuri, echipajelor aeronavelor, navelor și brigăzilor garniturilor de tren. De asemenea, nu vor sta în autoizolare persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau din motive umanitare, însoțitorii acestora după caz, elevii, studenții înmatriculați la instituțiile de învățămînt de peste hotare, persoanele care se deplasează în interes profesional și care pot dovedi acest lucru printr-un document confirmativ, lucrătorii transfrontalieri, membrii structurilor diplomatice și ai oficiilor consulare care sînt acreditate în Republica Moldova.

 

Regimul de autoizolare nu se impune pentru aceste categorii de persoane, doar dacă, după verificările la intrarea pe teritoriul țării, ele nu întrunesc criteriile care denotă un caz suspect de COVID-19. Vor urma și alte măsuri de adaptare a restricțiilor, cert este că măsurile vor fi revizuite în funcție de evoluția situației epidemiologice.