Angajare în cîmpul muncii

Pînă la plecare în străinătate în scop de muncă recomandăm să vă documentați exhaustiv referitor la condiţiile particulare de intrare şi şedere în scop de muncă prevăzute de legislaţia țării de destinație, care pot suferi modificări frecvente, condițiile care urmează să le îndepliniți în cazul angajării la muncă, clauzele obligatorii pentru un contract de muncă, precum și obligațiile agențiilor private de ocupare a forței de muncă.

 

 

În cazul destinaţiilor care necesita viză, asiguraţi-vă pentru obţinerea acesteia. Odată aplicat în paşaportul dumneavoastră colantul de viză, verificaţi cu atenţie perioada de şedere înscrisă și tipul de viză indicat. De asemenea, țineți cont că angajarea provizorie la muncă în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova se efectuează de sine stătător, în baza contractului individual de muncă încheiat înainte de ieşire din Republica Moldova, prin intermediul agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă, care dispun de licenţă sau conform prevederilor acordurilor bilaterale.

 

Dacă ești interesat sînt locuri de muncă și pentru cei care caută joburi în Moldova.

 

Agențiile private nu sînt în drept să încaseze careva plăți de la cetățeni pentru angajare în străinătate
Foto: viza.md

Conform prevederilor Convenției Internaționale a Muncii nr. 181 (privind agențiile private de ocupare a forței de muncă) agențiile private nu sînt în drept să încaseze careva plăți sau taxe de la cetățeni pentru serviciile pe care le prestează. Republica Moldova a ratificat această convenție printr-o lege și respectiv agențiile private din Republica Moldova sînt obligate să o respecte.

 

Portalul Viza.md vă propune să luați cunoștință de următorul material video care conține sfaturi utile pentru cei care aleg calea angajării în străinătate prin intermediari.

 

 

 

 

 

Pensii în altă țară:

Pliant

Video

Interviu