Serviciile consulare în străinătate sînt prestate de ambasadele, reprezentanțele permanente pe lîngă organismele internaționale și de oficiile consulare ale Republicii Moldova. Recomandăm să contactaţi în prealabil ambasada sau oficiul consular pentru obţinerea informaţiilor suplimentare privind condiţiile și particularitățile de prestare a serviciilor consulare, care pot suferi modificări în contextul programului de lucru cu publicul, necesitatea prezenței obligatorie pentru anumite servicii, posibilitatea prestării serviciilor consulare prin poștă, etc.